เรื่องเด่น ประเด็นหลัก

 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไฟเขียวหลักเกณฑ์เอชไอเอฉบับใหม่

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไฟเขียวหลักเกณฑ์เอชไอเอฉบับใหม่

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไฟเขียวหลักเกณฑ์เอชไอเอฉบับใหม่

HIA Intensive Workshop: ‘ติว’ คนทำ HIA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสหวิทยาการ

HIA Intensive Workshop: ‘ติว’ คนทำ HIA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสหวิทยาการ

HIA Intensive Workshop: ‘ติว’ คนทำ HIA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสหวิทยาการ

ชวนกันไปให้ถึง “เขตเศรษฐกิจเพื่อสังคมและชีวิตที่ดีถ้วนหน้า”

ชวนกันไปให้ถึง “เขตเศรษฐกิจเพื่อสังคมและชีวิตที่ดีถ้วนหน้า”

ชวนกันไปให้ถึง “เขตเศรษฐกิจเพื่อสังคมและชีวิตที่ดีถ้วนหน้า”

ส่งเด็กเมืองไปอยู่ป่า ค้นคุณค่าคนปกาเกอะญอ

ส่งเด็กเมืองไปอยู่ป่า ค้นคุณค่าคนปกาเกอะญอ

ส่งเด็กเมืองไปอยู่ป่า ค้นคุณค่าคนปกาเกอะญอ

 สธ. - สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สธ. - สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สธ. - สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

เวียตนามหนุนใช้เอชไอเอสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม

“ก-ข-ค” หัวใจที่ทำให้ CHIA เสริมสิทธิ์ชุมชน

“ก-ข-ค” หัวใจที่ทำให้ CHIA เสริมสิทธิ์ชุมชน

“ก-ข-ค” หัวใจที่ทำให้ CHIA เสริมสิทธิ์ชุมชน

ปาฐกถา เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” (IA of HIA) โดย นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ

ปาฐกถา เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” (IA of HIA) โดย นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ

ปาฐกถา เรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” (IA of HIA) โดย นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ

เอชไอเอชุมขนสุรินทร์-จะนะ คว้ารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2557

เอชไอเอชุมขนสุรินทร์-จะนะ คว้ารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2557

เอชไอเอชุมขนสุรินทร์-จะนะ คว้ารางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2557