แนะนำสื่อ

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปั่นเพลิน...เดินสบาย : สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

ปั่นเพลิน...เดินสบาย : สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

ปั่นเพลิน...เดินสบาย : สาธารณสุขน่าอยู่ มุ่งสู่ Bike Society

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข

โอมื่อโชเปอ : อยู่ดีมีสุข

เหมืองแร่ทองคำ ทำร้ายได้หรือทำร้ายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ The Gold Mine Provides Income or Ruins Lives

เหมืองแร่ทองคำ ทำร้ายได้หรือทำร้ายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ The Gold Mine Provides Income or Ruins Lives

เหมืองแร่ทองคำ ทำร้ายได้หรือทำร้ายกัน ฉบับภาษาอังกฤษ The Gold Mine Provides Income or Ruins Lives

แผ่นพับข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA

แผ่นพับข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA

แผ่นพับข้อเสนอการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EIA/EHIA

แผ่นพับปฏิรูประบบ EIA EHIA

แผ่นพับปฏิรูประบบ EIA EHIA

แผ่นพับปฏิรูประบบ EIA EHIA

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน

ระบาดวิทยาภาคประชาชนการทำแผนที่เดินดิน

ตามรอยเขา...เงินล้าน

ตามรอยเขา...เงินล้าน

ที่หมู่บ้านผาซ่อนและบ้านโชคชัย ต.ดงมะไฟอ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เป็นอีกพื้นที่ในประเทศไทยที่ผู้คนฝากชีวิตไว้กับภูเขาหินปูนทั้ง 9 ลูกที่รายรอบหมู่บ้านเป็นทั้งแหล่งต้นน้ำและอาหาร หากสิ่งเหล่านี้ต้องถูกเปลี่ยนเป็นเหมืองหินอุตสาหกรรม มันจะคุ้มกับการแลกไปหรื

"ตามรอยเขาเงินล้าน" ภาพยนตร์สารคดีอธิบายคุณค่าของภูเขาใน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

ภาพยนตร์สารคดี ผ่านสายตาของนักเรียนชั้น ม. 5 สายศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา 2556