ความคืบหน้าการขอใช้สิทธิ์ ม. 11

กรณีพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง

Share |

 

เอกสารการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 11        Download

 

คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย
การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยอง ฉบับที่ 1

คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย
การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยอง ฉบับที่ 2 (ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง)