โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือเทพา จ.สงขลา

 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือเทพาสำหรับขนถ่ายถ่านหินเทพา จ.สงขลา

             การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบหมายให้บริษัทคอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จัดประชุมเวทีรับฟังความเห็นในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ (ค.3) (Public Review) ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา โดยมีรายละเอียดดังนี้

             วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00-15.00 น. เป็นการรับฟังความเห็น ในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ (ค.3) (Public Review) ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
             วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00-15.00 น. เป็นการรับฟังความเห็น ในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ (ค.3) (Public Review) ของโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

>> Click ดาวโหลด<< กำหนดการ ค.3

                  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทที่ปรึกษาผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ตั้งอยู่ตำบลปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและจัดประชุมกลุ่มย่อยในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.2) โดยได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558

>>Clik ดาวโหลด<< สรุป ค.2 โครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

>>Clik ดาวโหลด<< สรุป ค.2 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดเวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ (ค.1) (Public Scoping) ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา (โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด) และโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีรายละเอียดเป็น
08.30-12.00 น. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา (โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด)
13.00-16.00 น. โครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

>>Click เพื่อดาวโหลดกำหนดการและเอกสารประกอบ ค.1 โครงการโรงไฟฟ้า<<

>>Click เพื่อดาวโหลดกำหนดการและเอกสารประกอบ ค.1 โครงการท่าเทียบเรือ<<

>>Click เพื่อดาวโหลดสรุป ค.1 โครงการโรงไฟฟ้า<<

>> Click เพื่อดาวโหลดสรุป ค.1 โครงการท่าเทียบเรือ<<